Vyhláška je schválená. Od roku 2019 chytáme nonstop jún až október

26. decembra 2018
9994
 

Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve, je schválená (kompletné znenie si môžete prečítať tu). Prinášame vám najznámejšie zmeny, ktoré týkajú hlavne chytania na kaprových vodách.

Chytanie nonstop

Chytáme nonstop od júna do októbra. Máj je od 4-24h. Január až apríl, november a december od 6.00 h do 21.00 h,

Horná miera kapra

Bola zavedená horná miera kapra a možnosť revíru Chyť a pusť. O hornej miere rozhodujú miestne organizácie, ktoré o to môžu do 30. septembra požiadať Ministerstvo životného prostredia. Následne zmena miery rýb platí od nasledujúceho roka od 1. januára na 3 roky.

Ostatné vodné plochy a ochrana kapra

Individuálna ochrana kapra rybničného neplatí na ostatných vodách. Na štrkoviskách, ktoré sú ostatné vodné plochy je možné teda loviť kapra celoročne (aj si ho privlastniť). Sledujete svoje miestne povolenky, kde to je uvedené

Ryby ulovené v čase ich individuálnej ochrany, ryby, ktoré nedosahujú najmenšiu lovnú mieru alebo presahujú najväčšiu lovnú mieru, a ryby ulovené v revíroch s režimom chyť a pusť loviaci s náležitou opatrnosťou v čo najkratšom čase pustí späť do vody, a to aj vtedy, ak sú akokoľvek poranené. Ak nemožno takejto ulovenej rybe uvoľniť háčik bez jej poranenia, loviaci prestrihne nadväzec a rybu pustí späť do vody i s háčikom.

Znečistenie miesta lovu

Loviaci nesmie pred začiatkom lovu, počas lovu, pri prerušení lovu a po ukončení lovu znečisťovať akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a jeho okolie; loviaci zodpovedá za čistotu miesta lovu a jeho okolia. Ak loviaci rybu v mieste lovu vyčistí a zbaví vnútorností, jej zvyšky nesmie vhodiť do vody ani nechať na mieste lovu.

Koľko ks kapra môžem zobrať?

Loviaci si môže privlastniť počas jedného dňa najviac 2ks kapra rybničného. Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku presiahne 5 kg, loviaci si môže privlastniť túto poslednú ulovenú rybu bez ohľadu na jej hmotnosť. Ak si privlastní rybu nad 5 kg, môže tak urobiť, ale druhého kapra si už privlastniť nemôže.

Lov rýb na položenú

Lov rýb na položenú je spôsob lovu rýb s použitím najviac dvoch udíc, ktoré sa skladajú z rybárskeho prúta s navijakom alebo bez navijaka, vlasca alebo splietanej šnúry, záťaže a háčika, ktorý umožňuje nahodenie alebo vyvezenie nástrahy na lovné miesto. Užívateľ môže po dohode so správcom vodného toku pri rybárskych revíroch s výmerou nad 10 ha obmedziť vzdialenosť zavážania nástrahy na lovné miesto. Rozsah obmedzenia užívateľ oznámi ministerstvu životného prostredia do 30. septembra a zverejní ho v povolení alebo v rybárskom poriadku.

Loviaci pri love na položenú môže na označenie lovného miesta použiť výhradne tyčovú bójku, pričom po skončení lovu rýb toto označenie odstráni.

All Comments

  • Huraaaaa, masiari mozu kupovat dalsie mrazaky.

    Dakujeme.

    Pavol 30. decembra 2018 23:45 Odpovedať
  • Moze byt na kapra nahodene

    Igor 29. októbra 2019 14:53 Odpovedať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *