Veľká časť Dunaja – Zdrž Hrušov bude pre rybárov zavretá od 15. marca do 31. mája

11. marca 2019
2747
 

Nový zákon a vyhláška prináša so sebou ďalšiu podstatnú zmenu, ktorú od 15. marca pocítia hlavne rybári loviaci na Dunaji. Na revíry 2-0610-1-1 Dunaj č.3  zdrž VD Hrušov-Čuňovo by mal byť dodatočne zakázaný všeobecný lov rýb od 15. marca do 31. mája, hoci rybársky poriadok tvrdí, že lov rýb je povolený celoročne. Už v najbližšej dobe má byť miestnym organizáciám doručená oprava rybárskeho poriadku.

Ako je to možné, keď ide vlastne vo veľkej miere o vodný tok? Odpoveď je jednoduchá. Zákon hovorí jasne, ale niekto spravil asi chybu. Hovorí sa aj o tom, že revír má zmeniť svoj názov, aby bolo možné chytať celoročne.

Čo hovorí zákon

V zákone sú dva kľúčové paragrafy:

  • Vodná nádrž je priestor vytvorený vzdúvacou stavbou na vodnom toku využitím prírodnej priehlbne alebo umelej priehlbne na zemskom povrchu určený na akumuláciu vody a na riadenie odtoku
  • A všeobecný zákaz lovu rýb od 15. marca do 31. mája na všetkých vodných nádržiach

Zdrž Hrušov

A hoci je veľká časť tohto revíru vodným tokom, je označená ako vodná nádrž a preto sa podľa kompetentných na tento revír vzťahuje paragraf 13 odsek (3) – Zákaz lovu rýb od 15. marca do 31. mája. Na tomto úseku je chytených veľa kapitálnych rýb.

Hrušov je vodná plocha zdrže na ľavej strane od vyústenia potrubia z ČOV Šamorín pri obci Čilistov Bratislava vidiek, po rkm 1862 a priľahlé vodné plochy voľne spojené so zdržou (mimo Rusovecko – Jaroveckej sústavy ramien-samostatný revír č. 1-0130- 1-1). Vodná  plocha zdrže na pravej strane od plavebného km 29 VD (tabuľa „Stop športovej plavbe“ po rkm 1862 a priľahlé vodné plochy voľne spojené so zdržou. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír nie je hraničná voda.

Obrovská vodná plocha, kde nebude možné loviť od 15. marca, hoci doteraz to bolo možné. Je za tým chybný názov revíru alebo ochrana rýb pri neresení?

Stovky rybárov tak prídu na dva 2,5 mesiaca o možnosť chytania na veľkom úseku Dunaja, hoci veľká časť tohto revíru je samotný vodný tok. Nielenže bude obrovský chaos, či je možné chytať alebo nie je možné chytať na tomto veľkom úseku našej najväčšej rieky – a nezávidím rybárom, rybárskej stráži ani policajtom, ale je tu aj otázka, nekoncepčnosti a totálnej neschopnosti SRZ Rada Žilina a prilahlých miestnych organizácií.

Rybár je dnes bohužiaľ na poslednom mieste. No comment.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *