Podporte zmeny pre denný čas lovu rýb v novej vyhláške

25. októbra 2018
3451
 

Legislatívny proces novej vyhlášky, podľa ktorej budeme od 1. januára chytať ryby ide do finálne. Stále je možné podávať návrhy. Momentálne to vyzerá tak, že nonstop lov bude len jun-august, a v máji budeme loviť len do 21.00. To je neakceptovateľné!

Občianske združenie Engerau Carp Crew podalo včera pripomienky v legislatívnom procese k návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve! Jednou zo zásadných pripomienok je úprava zásad pre denný času lovu rýb!

Sleduj a podpor! #NightFishingIsNotACrime

Prečítajte si plné znenie zmien, ktoré navrhujeme. A podporte nás – https://www.peticie.com/peticia_k_dennemu_casu_lovu_na_kaprovych_vodach.

Aj preto že prijatie zákona č.216/2018 Z.z o rybárstve považujeme za výrazný posun vpred pre rybárstvo na Slovensku, zásadne nesúhlasíme s navrhovaným znením § 12 „Denný čas lovu rýb“ pripravovanej vyhlášky a odporúčame úpravu návrhu v nasledovnom znení :

§ 12 Denný čas lovu rýb
(1) Denný čas lovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje na
a) pstruhových vodách v mesiacoch
1. apríl a september od 6.00 do 20.00 h,
2. máj a august od 5.00 do 21.00 h,
3. jún a júl od 4.00 do 22.00 h,
b) lipňových vodách v mesiacoch
1. jún, júl a august od 4.00 do 22.00 h,
2. september a október od 5.00 do 21.00 h,
3. november a december od 7.00 do 19.00 h,
c) kaprových vodách lovných, ktoré nemajú vyhlásenú Chránenú rybiu oblasť (CHRO) v mesiacoch
1. január až máj, november a december od 6.00 do 21.00 h,
2. jún až október od 00.00 do 24.00 h,
d) kaprových vodách lovných s vyhlásenou Chránenou rybou oblasťou (CHRO) v mesiacoch
1. január až december od 00.00 do 24.00 h,

(2) Denný čas lovu na hraničných vodách, je zverejnený v povolení na rybolov alebo v rybárskom poriadku, ktorý tvorí jeho súčasť a platí podľa uzatvorených medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo podľa výnimky udelenej ministerstvom

Máme za to že obhospodarovateľ revírov ako organizačná zložka cez ustanoveného hospodára pre konkrétny revír, má dostatočné zákonné možnosti v novo prijatom zákone č.216/2018 Z.z , aby boli v jeho gescii prijaté účinné opatrenia, s cieľom ochrany najmä rýb a ich neresísk, zimovísk, vyhlasovaním CHRO. Ustanovenie je možné uplatňovať aj v prípadne vplyvu na populácie vtáctva a ostatných stavovcov, či bezstavovcov po dohode so štátnou ochranou prírody. Pri správnom, odbornom a praktickom nastavení podmienok v konkrétnom revíre hospodárom a schválením organizačnou jednotkou (obhospodarovateľom), v niektorých prípadoch MŽP (pri CHRO) nebude prichádzať k rozpore s národnou legislatívou v oblasti ochrany prírody, ako aj Európskou legislatívou na úrovni ochrany prírody.

Túto myšlienku podporili aj občania SR svojimi podpismi v elektronickej petícií, uverejnenej prostredníctvom https://www.peticie.com/peticia_k_dennemu_casu_lovu_na_kaprovych_vodach.

Taktiež nesúhlasíme s navrhovaným znením § 13 ods.2 „Lovná miera rýb“ pripravovanej vyhlášky a odporúčame úpravu návrhu a to odstránením tohto odstavca. Máme za to že takto definovaná najväčšia lovná miera neodzrkadľuje potreby jednotlivých revírov ako sú napr.
úživnosť, výmera a pod. a preto je dôležité zavedenie hornej miery na revíry podrobiť najprv analýze užívateľom (podrobné štatistické spracovanie prehľadov o úlovkoch v kombinácii s vysadzovaním rýb – tkz. Stanovenie návratnosti, prípadne ichtyologických prieskumov), ktorý by mal zohľadniť dôležité špecifiká jednotlivých revírov a miestne podmienky. Máme za to že na dosiahnutie efektívnej ochrany postačuje znenie odseku 5 paragrafu 12 predkladaného návrhu:

„(5) Užívateľ podľa miestnych podmienok môže v termíne najneskôr do 30. septembra požiadať Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky o súhlas na zvýšenie najmenšej lovnej miery rýb a zavedenie najväčšej lovnej miery rýb. Zvýšenie najmenšej lovnej miery a zavedenie najväčšej lovnej miery rýb je možné upraviť vždy na obdobie 4 rokov a to aj opakovane s účinnosťou od 1. 1. príslušného roka a užívateľ ho zverejní v povolení na rybolov alebo v rybárskom poriadku.“

All Comments

 • Ja neviem kam to smeruje keď v zákone sú upravené denne doby lovu upravené inak ako vo vyhláške!! Však vyhláška dopĺňa zákon a nemajú sa odporovať. Raz keď niečo schvália tak nech to nemenia. Zaujímalo by ma kto pripomienkuje zákon alebo vyhlášku či vôbec držali dotyční udicu v ruke! Lebo zákon sa týka nás rybárov a nie darmozdáčov a mäsiarov, osobne som 25 rokov rybárov a je nehorázne ako sú zdevastované takmer všetky vody na ktorých sa vykonáva rybársky zákon…každý len hrabe do mraziaka!

  Miroslav Paller 25. októbra 2018 11:42 Odpovedať
  • Vždy hovor len za seba a nekritizuj,zákony sú na to aby sa menili a dopĺňali.A čo sa týka mieru kapra ja by som navrhol od 45,cm a max 70,cm, a to v stojatých vodách. A čo sa týka Lovný čas tak ten by som navrhoval od júna do novembra od 00,do 24,hod.

   Tibor Vilhelm 25. októbra 2018 18:04 Odpovedať
  • Miroslav neviem odkaľ čerpáš informácie, ale zákon (či nový alebo starý) neupravuje denne doby lovu!! A na tvoju otázku, že “kto to pripomienkuje”?! Aj my, nakoľko máme reálny záujem dopomôcť k zlepšeniu súčasnej situácii v rybárstve! A môžeš aj ty nakoľko ide o tvoje právo, a pokiaľ si sa menoval aj za rybára, tak aj o tvoju povinnosť! A kto som? Som predseda oz.EngerauCarpCrew okrem iného aktívny rybár, ochranár a aktivista a udicu mám v ruke dosť často nie len doma, ale aj kade tade v zahraničí. Naše občianske združenie sa snaží združovať rybárov, ochranárov, vedcov a ďalších odborníkov s cieľom zlepšiť podmienky pre rybárstvo na Slovensku. Ale pozor! Rybárstvo ako také, čiže to čo mnohý zabúdajú a to, že to nie je len o love, ale aj o chove a hlavne o OCHRANE!

   Peter Božík 25. októbra 2018 18:58 Odpovedať
 • Podla mna je to chore,ved preco nemoze byt cele leto nonstop.Platime si rybarske listky a chytame pol roka.

  Josef 25. októbra 2018 17:38 Odpovedať
 • Stačilo by mi keby sa nonstop mohlo chytať jún júl august ale v máji do polnoci .. Ale aj september do polnoci je super samozrejme

  Lukaš 26. októbra 2018 15:00 Odpovedať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *