Kde je Dunaji povolený lov rýb a kde zakázaný s dodržaním individuálnej ochrany rýb od 15. marca do 31. mája?

14. marca 2019
2390
 

A je to oficiálne tak, ako sme písali. Hoci máte v povolenke napísane Lov rýb povolený celoročne. Všetko je inak. Kompetentní spravili chybu a veľká časť Dunaja bude od 15. marca do 31. mája pre rybárov zavretá. Aj tu padol revír za obeť novému členeniu vôd podľa nového zákona.

Prinášame pravidlá lovu rýb na revíroch Dunaja (ktoré sú revírmi Rady Žilina) podľa nového zákona o rybárstve (č.216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov) a novej vyhlášky (č.381/2018 Z.z.). Uvedené zmeny (nižšie) budú súčasťou nového dodatku k rybárskemu poriadku pre rok 2019.

Na nasledovných rybárskych revíroch je lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany jednotlivých druhov rýb

 • 2-0480-1-1 Dunaj č. 1
 • 2-0490-1-1 Dunaj č. 2
 • 2-0510-1-1 Dunaj č. 3
 • 2-0520-1-1 Dunaj č. 3 ľavostranný priesakový kanál VD
 • 2-0540-1-1 Materiálová jama B
 • 2-0550-1-1 Dunaj č. 3 – odpadový kanál VD (H)
 • 2-0580-1-1 Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VD
 • 2-0600-1-1 Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VD Čunovsko – Rusovecko-Jarovecký
 • 2-0620-1-1 Dunaj č. 4 (H)

Na nižšie uvedených rybárskych revíroch je lov rýb od 15. marca do 31. mája zakázaný!

 • 2-0500-1-1 Dunaj č. 2 – OR spodná inundácia (Ostavené ramená: Veľký Lél, Kľúčovecké, Opátske a medzihrádzový priestor v obci Medvedov)
 • 2-0560-1-1 Dunaj č. 3 – OR horná inundácia (Sústava ramien od jej vyústenia do starého koryta Dunaja nad starým prístavom v Gabčíkove po odberný objekt z prívodného kanála VD pri obci Dobrohošť. Zákaz rybolovu na odbernom zariadení do ramennej sústavy Dobrohošť.)
 • 2-0570-1-1 Dunaj č. 3 – OR stredná inundácia (Sústava ramien od sútoku odpadového kanála hydrocentrály a starého toku Dunaja po jej odberný objekt z pravostranného priesakového kanála pri prvom moste od ústia priesakového kanála do odpadového kanála pod hydrocentrálou VD Gabčíkovo)
 • 2-0610-1-1 Dunaj č. 3 zdrž VD Hrušov – Čunovo (Vodná plocha zdrže na ľavej strane od vyústenia potrubia z ČOV Šamorín pri obci Čilistov Bratislava vidiek, po rkm 1862 a priľahlé vodné plochy voľne spojené so zdržou (mimo Rusoveckej sústavy ramien-samostatný revír č. 1-0130-1-1). Vodná plocha zdrže na pravej strane od odberného objektu pri obci Dobrohošť po rkm 1862 a priľahlé vodné plochy voľne spojené so zdržou )

Pozor: Loviť ryby z rybárskeho člna na zdrži VD Hrušov-Čunovo je od 1. januára do 31. mája zakázané!

 

All Comments

 • Hamba,kazdy rok rybarake povolenie je drahsi,a ani uz nadunaji sa nemozes lovit na ryby,chodte dopice podvodnici 😂

  Shshhsy 29. apríla 2019 23:50 Odpovedať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *