Čaká nás divoká rybárska jeseň, ale nebude to o rybách. Bude sa rozhodovať o budúcnosti slovenského rybárstva

22. augusta 2019
4675
 

Čaká nás divoká rybárska jeseň, a nebude to o len rybách ale asi aj o budúcnosti ľudového rybárstva na Slovensku. Čo sa vlastne deje?

TIP: Prečítajte si, ako by sa malo zmeniť naše rybárstvo…

Čachre machre

Aj na základe škandálu Čachre machre na Slovenskom rybárskom zväze v Žiline, kedy Slovenský rybársky zväz (SRZ) predal žilinskej spoločnosti MW Solutions areál rybochovného zariadenia v Považskej Bystrici za viac ako 3,4 milióna eur (Majetok má už spoločnosť na liste vlastníctva, SRZ však stále nemá peniaze za predaj), bola Disciplinárnou komisiou SRZ a Prezídiom pozastavená činnosť tajomníkovi Rady SRZ Ľubošovi Javorovi členstva.

Čo sa bude teraz diať? Pripravili sme choronológiu vývoja.

Odvolanie, novela a nové voľby.

Na Sekretariát Rady SRZ bola dňa 1. augusta 2019 doručená písomná žiadosť 24 členov Rady SRZ o zvolanie Mimoriadneho snemu SRZ s nasledujúcim programom:

  1. Odvolanie tajomníka SRZ
  2. Novela Stanov SRZ
  3. Voľby tajomníka SRZ

Mimoriadne zasadnutie

Na základe písomnej žiadosti viac ako dvoch tretín členov Rady SRZ a v súlade so Stanovami SRZ zvolal prezident SRZ mimoriadne zasadnutie Rady SRZ na deň 7. septembra 2019, pričom jedným z bodov programu tohto zasadnutia je aj organizácia mimoriadneho XIII. Snemu SRZ.

Kedy bude mimoriadny snem?

Po zvážení všetkých lehôt, prezident SRZ navrhne Rade SRZ na schválenie termín konania mimoriadneho XIII. Snemu SRZ na 23. november 2019 v Žiline a Rada SRZ ako ústredný orgán zväzu sa bude počas zasadnutia zaoberať aj rozhodnutím o zvolaní mimoriadnych členských schôdzí a mestských konferencií. Tu sa bude odvolávať a voliť nový tajomník SRZ, riešiť novela stanov. 

Rybári, teraz pozor!

Snem je tvorený delegátmi, ktorí sú volenými zástupcami OZ SRZ (teda organizáciami, kde si bežní rybári volia svojich zástupcov), preto bude potrebné, aby sa po schválení termínu konania mimoriadneho snemu a rozhodnutí o zvolaní mimoriadnych členských schôdzí a mestských konferencií, začali prípravy na organizáciu mimoriadnych členských schôdzí a mestských konferencií, na ktorých budú volení delegáti na mimoriadny snem.

Skoršie mimoriadne členské schôdze

Ak bude schválený termín konania mimoriadneho XIII. Snemu SRZ 23. novembra 2019, bude potrebné, aby sa mimoriadne členské schôdze a mestské konferencie uskutočnili v priebehu mesiacov september 2019 až október 2019 a bude potrebné zaslať údaje o zvolených delegátov do konca októbra 2019.

Preto, rybári, nebuďme ľahostajní k tomu, čo sa tu deje a určite sa zúčastnite svojich mimoriadnych členských schôdzi v organizáciách, kam patríte. Apatia, nezáujem a pasivita aj nás bežných rybárov, je jednou z príčin žalostného stavu všeľudového rybárstva na Slovensku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *