Ako budeme na Dunaji chytať v roku 2020? Kde áno a kde nie od 15. marca do 31. mája?

20. novembra 2019
3979
 

Minulý rok kvôli novému zákonu a novej vyhláške rôzne pochybnosti prišli výrazné obmedzenia lovu na našej najväčšej rieke Dunaj. Podľa našich informácií aj v roku 2020 zostane toto rozdelene od 15. marca do 31. mája 2020 rovnaké.

Ako teda budeme chytať na Dunaji v roku 2020 od 15. marca do 31. mája?

Lov rýb povolený celoročne s dodržaním času individuálnej doby ochrany jednotlivých druhov rýb:

2-0480-1-1 Dunaj č. 1
2-0490-1-1 Dunaj č. 2
2-0510-1-1 Dunaj č. 3
2-0520-1-1 Dunaj č. 3 – ľavostranný priesakový kanál VD
2-0550-1-1 Dunaj č. 3 – odpadový kanál VD (H)
2-0580-1-1 Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VD
2-0600-1-1 Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VD Čunovsko – Rusovecko-Jarovecký
1-0140-1-1 Dunaj č. 4 – Karlovesko – Devínske rameno = celoročný lov platí na Karloveskom ramene
2-0620-1-1 Dunaj č. 4 (H) – Čiastkové povodie rieky Dunaj na ľavej strane od rkm 1862 po ústie rieky Morava pri Devíne a na pravej strane od rkm 1862 po štátnu hranicu s Rakúskom. Úsek od vyústenia Karloveského ramena po ústie Moravy je hraničná voda

Na rybárskych revíroch č. 2-0520-1-1 Dunaj č. 3 – ľavostranný priesakový kanál VD, č. 2-0580-1-1 Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VD a č. 2-0600-1-1 Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VD Čunovsko – Rusovecko-Jarovecký platí celoročný zákaz lovu rýb z rybárskeho člna vrátane zavážania a zanášania návnad a nástrah, na základe vyjadrenia SVP, š.p. OZ Bratislava.

Zákaz lovu od 15. marca do 31. mája platí na nasledovných rybárskych revíroch:

1-0130-1-1 Dunaj č. 3 – Rusovecko – Jarovecká sústava ramien
1-0140-1-1 Dunaj č. 4 – Karlovesko – Devínske rameno = zákaz lovu od 15. marca do 31. mája platí na Devínskom ramene
2-0500-1-1 Dunaj č. 2 – OR spodná inundácia
2-0560-1-1 Dunaj č. 3 – OR horná inundácia
2-0570-1-1 Dunaj č. 3 – OR stredná inundácia
2-0610-1-1 Dunaj č. 3 zdrž VD Hrušov – Čunovo (loviť ryby z rybárskeho člna na zdrži VD Hrušov-Čunovo je od 1. januára do 31. mája zakázané)
1-0070-1-1 Dunaj č. 3 – OR Biskupické
1-0080-1-1 Dunaj č. 3 – OR Malý Zemník
1-0090-1-1 Dunaj č. 4 – OR Ovsište

Poznámka: 2-0540-1-1 Dunaj č. 3 – Materiálová jama B (rybársky revír bol odobratý)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *