Stránku K70.SK už navštevuje cez 9000 kaprárov mesačne.